Osiguranje zaposlenih od nezgode (obavezno osiguranje shodno članu 53. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ) - Ovom vrstom osiguranja zaštićujete Vaše radnike od povreda u radnom vremenu, kao i van radnog vremena od rizika: trajni invaliditet, troškovi lečenja, smrt usled bolesti, smrt usled nezgode.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje – Obezbeđujete svojim zaposlenima efikasnu i komfornu zaštitu u privatnim i državnim klinikama i bolnicama (mreži ustanova izabrane osiguravajuće kuće). Ova vrsta osiguranja izdvaja se po kvalitetu, call centar koji je klijentima dostupan 24h/7 tokom cele godine, kao i mogućnost zakazvanja pregleda u skladu sa dnevnim obavezama.

Cena osiguranja zavisi od prosečne dobi zaposlenih ukoliko se pokriće vrši kolektivno ili starosne dobi ukoliko osiguranik želi pokriće za sebe i članove svoje porodice, vrste izabranog paketa medicinskih usluga i limita pokrića, kao i broja zaposlenih - osiguranika.

 

 

© 2019 NPA Concepts - Sva prava zadržana